12/04/2017

Lokalni rezultati

Bridge klub Pula održava svoje klupske turnire dvaput tjedno i to:

  • PONEDELJKOM u 18:30  sati
  • ČETVRTKOM u 18:30 sati

Rezultate lokalnih turnira do 2015 možete pronaći na starim web stranicama.