O Bridžu

Povijesno se bridž razvio od kartaške igre whist koja se igrala u prvoj polovici 19.st. u Engleskoj. Nekad je to bila elitistička kartaška igra koju je igrala samo društvena krema, da bi danas bridž postao masovna kartaška igra, koju danas igra preko 100 milijuna igrača na svim kontinentima. Najmasovniji je u SAD gdje je registriramo oko 10 milijuna igrača. Jake bridž nacije u Europi su Talijani, Englezi, Francuzi, Nizozemci, Skandinavci, a na Istoku Poljaci i Madžari. U Hrvatskoj bridž igra mali broj ljudi. Na rang listi Hrvatskog Bridž Saveza je registrirano oko 600 igrača, dok se rekreativno njime još bavi oko 2.000 osoba. Usporedbe radi samo grad Krakow u Poljskoj ima 20.000 registriranih igrača.

Od poznatih povijesnih ličnosti bridž su između ostalog igrali Mahatma Ghandi, Winston Churchill, Dwight Einshower, Deng Hsiao Ping, John Wayne, Omar Shariff, Susan Hampshire, Sean Connery, Telly Savalas, Martina Navratilova, Bill Gates, a u Hrvatskoj pjevač Drago Diklić i glumica Senka Sokolović Bertok.

U svijetu se, pa tako i u Hrvatskoj, igraju brojne kartaške igre: poker, ajnc, šnaps, remi, briškula, trešete, belot, preferans, itd. Najbliža kartaška igra bridžu je preferans čiji igrači mogu lakše od drugih naučiti bridž. Ako se za sve ostale kartaške igre kaže da su linearne, onda je u usporedbi s njima bridž trodimenzionalan. Dok je u većini kartaških igara značajno prisutan faktor sreće, on je u bridžu minimalan i praktično ne postoji.Prema svojim značajkama bridž je misaona i nasloženija kartaška igra. Zbog svoje kombinatorike, memoriranja i logičnosti zaključivanja zovu ga šahom u kartama. Iz istih je razloga u brojnim zemljama bridž uveden kao izborni predmet na fakultetima i školama (SAD, Kanada, Kina, Japan, Njemačka, Francuska, Velika Britanija, Irska, Nizozemska, Danska, Švedska). Jedna od bitnih odlika bridža je njegov natjecateljski karakter, zbog čega je dobio status sporta. U bridžu se igraju državna, europska i svjetska prvenstva. Od 1995.godine je bridž član MOK, a od 1999. i član međunarodne federacije olimpijskih sportova.