Turniri

Lokalni rezultati

Bridge klub Pula održava svoje klupske turnire dvaput tjedno i to:

  • PONEDELJKOM u 20:00  sati
  • ČETVRTKOM u 20:00 sati

Rezultate lokalnih turnira do 2015 možete pronaći na starim web stranicama.

Rezultati po godinama:

2016 2017 2018 2019

od 2020