Uvod u Bridž

Za igranje bridža potrebna su četiri raspoložena igrača i špil karata od 52 karte. U špilu su četiri boje: pik, herc, karo i tref. U svakoj boji ima po 13 karata poredanih po veličini: as (A), kralj (K), dama (Q), dečko (J), 10, 9, 8, 7, 6, 5 4, 3 i 2. Igra se u parovima, dva protiv dva. Parovi sjede nasuprotno, a označeni su sa stranama svijeta na engleskom jeziku (par N-North i S-South, protivnici par W-West i E-East). Dakle igraju linija N-S protiv linije W-E. Svaki igrač dobije po 13 karata i igra može početi. Igrati se može u adutu i bezadutu. Za igranje u adutu potrebno je jednu od četiri boje proglasiti superiornom nad ostale tri i onda se to zove adutska boja. Svaka karta adutske boje je jača od bilo koje karte u preostale tri boje. Drugim riječima, ako je kao adutska boja proglašen pik, tada je na primjer i dvojka pik jača od asa karo ili dame tref… U bezadutu nema adutske boje pa pobjeđuje najjača odigrana karta. Osnovni pojam u bridžu je štih. On se sastoji od četiri odigrane karte svakog pojedinog igrača u smjeru kazaljke na satu. Štih je osvojio igrač koji je odigrao najjaču karta, i taj igrač igra prvu kartu sljedećeg štiha. I tako 13 puta, koliko ima ukupno štihova. Kod toga važi pravilo da igrači moraju odgovarati boju prve odigrane karte. Ukoliko nemaju tu boju, tada mogu odbaciti bilo koju kartu u nekoj drugoj boji.

Igra se sastoji iz dva dijela, licitacije i izvođenja. Licitacija se se smatra nadmetanjem protivnika (parova) tko će izlicitirati (ponuditi) da će igrom u adutu ili bezadutu napraviti najviše štihova. Minimalan broj štihova je 7, a maksimalan 13. Licitacija se uvijek odvija uzlazno. Na početku igre se karte nalaze u tzv. bidding boxovima, odnosno u kutijama označenim sa stranama svijeta N-E- S-W. Svaki igrač iz kutije uzima pripadajuće karte sukladno strani svijeta. S licitacijom započinje igrač kraj čije oznake stoji D-dealer. Da bi mogli licitirati prethodno moramo ustanoviti koliko ukupno poena imamo u svom listu karata.

Poeni se dijele u dvije skupine:

a/ honerski poeni ( as=4, kralj=3, dama=2, dečko=1)

b/ distributivni poeni ( bez jedne boje=3, singl=1, dubl=2)

Primjer: ako igrač s oznakom N u svom listu od 13 karata ima sljedeće karte as – kralj – dečko – 8 – 3 -2 u piku, kralj – dama – 10 – 4 u hercu, 9 – 2 u karo i 8 u trefu, tada bi ukupno imao 13 honerskih poena i 3 distributivna poena, odnosno sveukupno njegov list bi vrijedio 16 HDP (honersko-distributivni poeni).

Nakon što smo savladali brojanje poena, možemo započeti s licitacijom. Za razliku od nekih drugih kartaških igara gdje se licitira govorom, u bridžu se licitacija odvija putem odgovarajućih kartica iz tzv.bidding box-a. Licitaciju započinje igrač koji na stolu ima oznaku D-dealer. Licitacija se odvija uzlazno. Osnovni cilj licitacije je ustanoviti koliku ukupnu poensku snagu imaju par N-S, odnosno par E-W, te kakva je kvaliteta njihovih listova. Licitacija je svojevrsno nadmetanje dva para igrača tko će ponuditi više štihova. Licitacija je završena kad jedan igrač ponudi najviši kontrakt, a preostala tri igrača to za redom pasiraju. Slijedi faza odigravanja zaključenog kontrakta, pri čemu izvođač nastoji realizirati ponuđeni kontrakt, dok ga protivnici dobrom igrom u obrani u tome nastoje spriječiti, odnosno srušiti njegov ponuđeni kontrakt.

O pravilima licitacije i odigravanja detaljnije na tečaju bridža. Dobro došli!